Posty

Writing on Earth Day

Obraz
1. Rozprawka przedstawiająca opcje za i przeciw: Earth Day - why should we celebrate this day around the world? And why are some people not interested in it?  2. Wpis na bloga Stwórz wpis na bloga dotyczący Dnia Ziemi. We wpisie: - poinformuj, dlaczego ten dzień jest twoim zdaniem ważny; - zaproponuj scenariusz obchodów tego święta w szkole; - opisz twój ulubiony element krajobrazu; - poproś, aby czytelnicy opisali swoje ulubione zwierzę lub roślinę i przesłali opis do ciebie oraz poinformuj, że najlepsze opisy zostaną opublikowane na blogu. Długość pracy:  zad. 1 80-130 słów zad. 2  130-200 słów

A friendly look at tenses.

Obraz
 WRITE I'm writing a note now.  I'm not writing a shopping list at the moment. I always write something in my free time. I write a letter to Santa once a year. I don't write letters to friends. She sometimes writes to her grandfather. She doesn't write to her cousin. I've never written a novel. I've written quite a good poem lately. I've just written your name on the snow. Look! He's already written a test. He hasn't written a short story yet. I've been writing a formal letter since the morning. I've written ten words so far. I wrote a blog entry a month ago. I didn't write a message to my boyfriend last week. I was writing postcards all day yesterday. I wasn't writing my essay yesterday at 5 o'clock. While my mom was writing down her phone number, her friend called. I couldn't meet my friend last Saturday, so I wrote to him. After she had written that book, she became famous. My father had been writing some lyrics before his

Past Simple for class 6a :)

Obraz
Czas przeszły Past simple Czasownik "to be" I was  - ja byłem                                                           We were - my byliśmy You were - ty byłeś                                                     You were  - wy byliście                                       He was  - on był                                                             They were - oni byli                                                     She was - ona była It was - to było Przeczenia: wasn't / weren't Pytania: odwracamy kolejność, czyli: He was happy. Was he happy? Yes, he was. / No, he wasn't. ___________________________________________________________________________ Czynności wykonane w przeszłości: They play ed cards.     Oni zagrali w karty. They didn't play chess.   Oni nie zagrali w szachy. Did they play football?          Czy oni zagrali w piłkę nożną? Yes, they did. / No, they didn't. The ship left Southampton.     Statek opuścił / wyjechał z Southampton. It d

An amazing story

Obraz
  1. Wyobraź sobie, że znalazłeś pamiętnik kogoś, kto był pasażerem Tytanika. Wzorując się na tekście z podręcznika sporządź własny wpis w j. angielskim. Możliwą opcją jest opisanie wydarzeń z punktu widzenia... statku lub góry lodowej. Możesz wykonać zadanie także w formie komiksu lub dołożyć ilustrację do kartki z dziennika. 2. Jeżeli nie jesteś zainteresowany/a podróżą morską, a masz inny pomysł na realizację opowiadania "An amazing story" - czuj się także zaproszony/a do pisania :). Good luck, everyone! :)

Wild Geese

Obraz
                                                                                                                  (illustration: Eliza K.) Read the poem by Mary Oliver Wild Geese You do not have to be good. You do not have to walk on your knees  for a hundred miles through the desert, repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves.                          Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile the world goes on. Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting— over and over announcing your place in the family of things. Now, choose a set of questions and provide your answers. 1. How do you like the poem? Or, ma

How did it happen?

Obraz
1. Uzupełnij zdania wybranymi przez siebie przysłówkami. Jak poszczególne czynności zostały wykonane? Przykład: The boy laughed loudly. The street hummed   ...... The cars drove ........ The bikes rode ........ The men talked ....... The women cooked the meal ........ The kids played ...... The dogs barked ...... The cats slept ....... 2. Ułóż własny tekst - kto co zrobił, i w jaki sposób? Możesz użyć rzeczowników z poprzednich zdań i dodać inne czynności: The street The cars The bikes The men The women The kids The dogs The cats Możesz też wybrać bardziej nieoczywistą, a nawet poetycką, opcję i skorzystać z następujących początków zdań (lub wymyślić swoje): The mountains The lakes The clouds The forest The trees The birds The stones The fish The angels The books The grass I'm sooo looking forward to your texts! :)

stative verbs

Obraz
Czasowniki statyczne to takie, które opisują stan, w związku z czym nie występują w czasie Present Continuous - nawet jeśli mamy na myśli chwilę obecną.  Oto ich  lista: emocje: love, like, hate, need, want, prefer zmysły: feel, see, hear, smell, taste, sound stany umysłu: believe, think, doubt, forget, imagine, know, remember, forget, seem, suppose, understand posiadanie: belong to, have, own, posses inne: be, consist of, contain, cost, include, mean